Program

Środa, 21.10.2020 r.

17:00 - 17:05 (5`)
Otwarcie Warsztatów
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Dr n. med. Krzysztof Mądry
17:05 - 18:35
SESJA 1 | DIAGNOSTYKA ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH
Prowadzący | Dr n. med. Krzysztof Mądry, Dr n. med. Tomasz Stokłosa
17:05 - 17:20 (15`)
Diagnostyka cytologiczna – różnicowanie zmian dysplastycznych
Dr n. med. Małgorzata Paszkowska-Kowalewska
17:20 - 17:35 (15`)
Diagnostyka histopatologiczna
Dr n. med. Beata Gierej
17:35 - 17:50 (15`)
Diagnostyka molekularna - zmiany epigenetyczne, mutacje somatyczne a obraz kliniczny
Dr n. med. Tomasz Stokłosa
17:50 - 18:10 (20`)
Wykład edukacyjny Celgene BMS
Mielodysplazja to nie tylko MDS
Dr hab. n. med. Krzysztof Lewandowski
18:10 - 18:20 (10`)
Dyskusja
18:20 – 18:25 (5`)
Przerwa reklamowa
18:25 – 19:35
TRANSFUZJOZALEŻNOŚĆ JAKO PROBLEM KLINICZNY
Prowadzący | Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak
18:25 - 18:40 (15`)
Transfuzjozależność w przebiegu zespołów mielodysplastycznych
Prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak
18:40 - 19:10 (30`)
Konsekwencje transfuzjozależności oczami różnych specjalistów - dyskusja panelowa
Perspektywa hematologa | Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
Perspektywa kardiologa | Dr n. med. Jolanta Stanisławska-Nielepkiewicz
Perspektywa transfuzjologa | Prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska
19:10 - 19:25 (15`)
Skutki systemowe i ekonomiczne przetoczeń w hematologii
Prof. dr hab. n. med. Wiesław W. Jędrzejczak
19:25 - 19:35 (10`)
Dyskusja

Czwartek, 22.10.2020 r.

17:00 - 17:05 (5`)
Otwarcie II dnia warsztatów
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Dr n. med. Krzysztof Mądry
17:05 - 18:25
OBRAZ KLINICZNY I LECZENIE MDS NIŻSZEGO RYZYKA
Prowadzący | Dr hab. n. med. Aleksandra Butrym, prof. nadzw. Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
17:05 - 17:20 (15`)
Zastosowanie czynników hematopoetycznych
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek | Autor wykładu: Dr hab. n. med. Beata Stella-Hołowiecka
17:20 - 17:35 (15`)
Możliwości terapeutyczne u pacjentów z MDS niższego ryzyka
Dr hab. n. med. Aleksandra Butrym, prof. nadzw.
17:35 - 18:05 (30`)
Wykład sponsorowany Celgene BMS
Luspatercept – targeted therapy in the treatment of anemia related to lower risk MDS
Prof. Esther Oliva
18:05 - 18:15 (10`)
Wykład sponsorowany Celgene BMS
Pacjent leczony lenalidomidem - prezentacja przypadku
Dr n. med. Joanna Drozd-Sokołowska
18:15 - 18:25 (10`)
Dyskusja
18:25 - 18:30 (5`)
Przerwa reklamowa
18:30 – 19:55
OBRAZ KLINICZNY I LECZENIE MDS WYŻSZEGO RYZYKA ORAZ AML
Prowadzący | Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska, Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak
18:30 – 18:45 (15`)
Leczenie starszych pacjentów z MDS I AML
Dr n. med. Agnieszka Pluta
18:45 - 19:00 (15`)
Diagnostyka i terapia pacjenta z nowo rozpoznaną AML FLT3 – dziś i jutro
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska
19:00 - 19:15 (15`)
Nowe możliwości leczenia AML u osób starszych
Dr n. med. Krzysztof Mądry
19:15 - 19:30 (15`)
Miejsce leczenia przeszczepowego MDS
Prof. dr hab. n. med. Maria Bieniaszewska
19:30 - 19:45 (15`)
Leczenie nowotworów mieloproliferacyjnych metodą CAR-T
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak
19:45 - 19:55 (10`)
Dyskusja

Piątek, 23.10.2020 r.

17:00 - 17:05 (5`)
Otwarcie III dnia warsztatów
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Dr n. med. Krzysztof Mądry
17:05 - 18:30
WYBRANE ASPEKTY LECZENIA MDS I CHOROBY Z POGRANICZA MDS
Prowadzący | Prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann, Dr hab. n. med. Anna Szmigielska-Kapłon
17:05 – 17:20 (15`)
PNH – nowe możliwości terapeutyczne
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
17:20 - 17:35 (15`)
MDS/AML post MPN
Prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor
17:35 - 17:50 (15`)
Infekcje w przebiegu MDS i AML
Dr n. med. Krzysztof Mądry
17:50 - 18:05 (15`)
Grzybice inwazyjne, wytyczne ECIL
Dr n. med. Beata Sulik-Tyszka
18:05 - 18:15 (10`)
Dyskusja
18:15 – 18:20 (5`)
Przerwa reklamowa
18:20 - 19:15
PACJENCI Z MDS I AML W DOBIE COVID-19
Prowadzący | Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil, Prof. dr hab. n. med. Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska
18:20 – 18:35 (15`)
Zakażenie SARS-CoV-2 w hematologii i transplantologii
Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil
18:35 - 18:50 (15`)
Zmiany patomorfologiczne w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2
Prof. dr hab. n. med. Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska
18:50 - 19:05 (15`)
Zaburzenia hemostazy w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2
Dr hab. n. med. Joanna Rupa-Matysek
19:05 - 19:15 (10`)
Dyskusja
19:15 – 19:35
Zakończenie Warsztatów

Kontakt

Organizator:
Eleven Agency Anna Wacławek
ul. I. Gandhi 35/255
02-776 Warszawa
www.11a.com.pl

Danuta Kutyna
e-mail: danuta.kutyna@11a.com.pl
tel.: 578 011 311

Eleven